Bokning

NYHETER:

2018 års säsong - Fiskepremiär 10 mars kl. 09:00


Information

klart.se

Vårt fiskeområde ligger c:a 3 mil från kusten och gränsar till Småland. Vattenflödet i ån regleras vid kraftstationen i Granö, en knapp mil uppströms. Nedan finns länkar till vattenflödet samt hur man ser skillnaden på en hane och en hona, en nog så intressant fråga för besökare.


Respons och info från fiskare

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

vatten

Vårt fiskevatten omfattar 3,5 kilometer av Mörrumsån i Blekinge, strax söder om småländska gränsen. Ån rinner genom en storslagen natur- och kulturmark med naturreservat såväl i norr som i söder. Området bjuder god tillgänglighet till nio omväxlande pooler med omväxlande strömhastighet.

Vårt koncept innebär att erbjuda varje fiskare känslan av vilda och orörda vatten. Genom en bibehållen natur, ett selektivt fiske och få fiskare i området, har vi gjort detta möjligt.

Vi säljer fiskekort till flugfiskare, spinnfiskare och metare. Välkommen hit!

Fiskepremiär 2018 den 10 mars

2018 års fiskepremiär går av stapeln lördagen den 10 mars. Lax- och havsöringssäsongen sträcker sig från och med den 10 mars till och med den 30 september. På vårt område är det framförallt under vårmånaderna mars och april samt under höstmånaden september som tillgången på lax- och havsöring är god. Under övriga månader fiskas bl.a gädda och abborre.

Dagskortsförsäljning

Bokning av fiskekort för 10 mars görs individuellt.

Försäljning av fiskekort sker online

Bekräftelsen som fås efter genomförd betalning gäller också som fiskekort. Därför är det viktigt att du har tillgång till betalningsbekräftelsen (fiskekortet) vid eventuell kontroll.

Med direktbetalning via nätet och med betalningsbekräftelsen som fiskekort automatiseras försäljningsförfarandet. Avhämtning av fiskekort vid Ebbamåla Bruk gäller inte längre.

Vid köp av fiskekort efter kl. 14.00 fiskedagen är det i nuläget inte möjligt att få rabatterat pris online, detsamma gäller för sommarkort. Då kan du ringa 046-288 54 88 så ordnas det.

Invägning av fångst

Din fångst vägs in och journalförs i invägningsstationen vid Ebbamåla Bruk eller via mail.

Facebook

Följ oss på Facebook och bli uppdaterad vad som händer på vårt fiskeområde. Här finns också bilder från tidigare fiskesäsonger. Kanske Du finns med i bildarkivet.

Välkommen att kommentera, dela bilder och videor av fångster och Dina upplevelser på vårt fiskeområde.