Fångstjournal 27 mars - 30 september 2020

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
4/9
H-öring
-
4,7
Hane
-
-
Stryket
-
2
14/9
H-öring
-
-
Hane
-
-
Vånga
-
3
14/9
Lax
74
-
Hona
-
-
Brukets Pool
-
4
30/9
H-öring
-
-
Hona
-
-
Stryket
Åter